top of page

ผ้ากันเปื้อน

สั่งทำผ้ากันเปื้อนของคุณได้ง่ายๆ เพียงทำตามเสตปนี้

1 เลือกขนาดผ้ากันเปื้อน

2 เลือกสีผ้ากันเปื้อน

3 เลือกวิธีการพับ

พับทีละ 1 ใบ หรือพับทีละ 100ใบ

4 จำนวนสั่งผลิตขั้นต่ำ

4.1 พับทีละ 1 ใบ - 30ใบ/กล่อง (ขั้นต่ำ 36 กล่อง)

4.2 พับทีละ 100 ใบ - 90ใบ/แพค (ขั้นต่ำ 50 แพค)

5 ความหนาผ้ากันเปื้อน

เราคุยกันเป็นไมครอน 10, 15, 20, 25, 30, 35,..........

หากไม่ทราบเราสามารถแนะนำได้

6 จำนวนสีพิมพ์ (*ไม่สามารถพิมพ์ตรงกลางได้)

7 ราคาขึ้นอยู่กับ option ที่ลูกค้าเลือก

8 Reference

9 หากสนใจทำผ้ากันเปื้อนกับเรา กรุณา copy หัวข้อด้านล่าง และกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้าในการประสานงานกับเราคะ

9.1 ขนาดผ้ากันเปื้อน

9.2 สีผ้ากันเปื้อน (ถ้าพิมพ์แนะนำสีขาว)

9.3 วิธีการพับ (ทีละ 1ใบ หรือ ทีละ 100 ใบ)

9.4 จำนวนสั่งผลิต

9.5 ความหนา

9.6 จำนวนสีพิมพ์

bottom of page